Kopen op Kreta

U heeft beloten om uw droomhuis op Kreta te gaan kopen. Uw advocaat en eventueel bouwkundige hebben u het groene licht gegeven. Nu is het noodzakelijk dat u een aanbetaling doet van 10% van de verkoopprijs. Bij het geven van de aanbetaling wordt er door uw advocaat een persoonlijke overeenkomst getekend met de verkoper waarin beschreven zal staan voor welke prijs u koopt en tot wanneer u tijd heeft om de financiering rond te maken. U bent in direct contact met uw advocaat over de voortgang van de aankoop. Natuurlijk kunt u ook altijd bij ons terecht voor raad en daad.

Mocht u, door onvoorziene omstandigheden, van de aankoop afzien dan heeft de verkoper het recht de aanbetaling te behouden. Mocht de verkoper van verkoop afzien dan heeft hij de plicht u de aanbetaling terug te geven. In sommige gevallen wordt de aanbetaling door een advocaat in bewaring genomen.

Nu is er veel werk aan de winkel voor de verkoper. De verkoper moet aantonen bij de belastingdienst dat hij geen schulden heeft op het pand. De verklaring van de belastingdienst is noodzakelijk bij de overdracht van akte. Ook heeft de verkoper een verklaring van de IKA nodig waarin staat dat er geen schuld van IKA (ziekenfonds van bouwvakkers) op het betreffende pand rust. Meestal hebben de verschillende instanties tijd nodig om het pand te controleren en de verklaringen af te geven. Dit is echter in uw belang: zo zult u er zeker van zijn dat het eigendom is gevrijgewaard van eventuele schulden.

Uw advocaat zal controleren of alle papieren aanwezig zijn en zal de akte van overdracht voorbereiden. Als dit klaar is zult u het resterende bedrag van de aankoop plus aankoopkosten overmaken op de derden-rekening van uw advocaat. Het is beter om in dit stadium nog geen Griekse bankrekening te openen. Als u een eigen rekening gebruikt zal uw advocaat gemachtigd moeten worden en na de aankoop zou deze machtiging weer teniet moeten worden verklaard. Dit is een erg omslachtige aangelegenheid en niet praktisch. 

Uw advocaat heeft een copy nodig van uw paspoort en volledige geboorte certificaat (met namen van beide ouders). Hij/zij zal dit in het Grieks vertalen en overhandigen aan de lokale belastingdienst voor het verkrijgen van een Grieks belastingnummer. Als eigenaar van onroerend goed in Griekenland bent u verplicht elk jaar een belastingaangifte in te dienen. Het belastingnummer is nodig om de overdrachtsbelasting te betalen. Meestal gebeurt dit dezelfde dag als het tekenen van de overdracht van de koopakte.

Een notaris controleerd de papieren en schrijft de koopacte. De overdracht van de koopakte is in het bijzijn van de advocaten van beide partijen bij de notaris. De overdracht wordt bij de notaris geregistreerd. Uw advocaat zal na de overdracht de acte laten registreren bij de Griekse variant van het Kadaster.

Voor "kosten koper" kunt u gemiddeld rekenen op een bedrag tussen de 8% en 15%. Bij een hogere aankoop is het percentage lager dan bij de aankoop van bijvoorbeeld een pandje van 30.000 euro. Dit komt doordat sommige kosten (bijvoorbeeld advocaat en bouwkundige) niet of nauwelijks gerelateerd zijn aan de verkoopprijs.

Voor meer informatie kunt u zich altijd wenden tot:

Huis op Kreta

(0030)2841071118
info@huisopkreta.nl