Voordat u gaat kopen:

De procedure op Kreta is natuurlijk niet hetzelfde als die in Nederland of België. Wij zullen u dan ook bijstaan tijdens deze procedure en erna. Wij kunnen u voorstellen aan advocaten, notarissen, architecten en aannemers van goede reputatie en met een enorme kennis en ervaring op dit vakgebied.

Volmacht:
We zullen u voorstellen aan een advocaat/advocate van zeer goede reputatie. Hij/zij worden onder meer aanbevolen door de Ambassade in Griekenland. Wij raden u ten sterkste aan om de advocaat een volmacht te geven om  het gebouw/grondstuk/zaak dat u heeft uitgekozen te kopen in uw naam tijdens uw afwezigheid. Als de advocaat uw volmacht heeft (geregeld door de notaris) zal hij/zij in staat zijn om:

 • uw belastingnummer in Griekenland aan te vragen
 • uw papieren officieel te (laten) vertalen in het Grieks
 • onderzoek te doen naar de legaliteit van de titel van het vastgoed en de verkoper
 • een bewijs van invoering ("pink slip") voor u te verkrijgen van de bank nadat u het geld naar zijn derden-rekening heeft overgemaakt
 • een aanbetaling op de koopsom te geven aan de verkoper
 • de koopovereenkomst te controleren en te tekenen
 • de overdrachtsbelasting te betalen
 • de rest van de koopsom te betalen
 • de sleutels en papieren te beheren tot uw volgende bezoek aan Kreta

Een advocaat rekent ongeveer € 700,- voor het werk om u te vertegenwoordigen. Dit betaalt u pas nadat de advocaat een onderzoek gedaan heeft naar de legaliteit van de verkoop. De akte van volmacht aan de advocaat wordt opgemaakt door de notaris en de kosten verbonden aan deze akte zijn ongeveer € 65,-.

Onderzoek legaliteit vastgoed:
Het eerste dat de advocaat voor u doet is onderzoeken of het voor de verkoper legaal gezien mogelijk is om te verkopen. De advocaat zal in het "Kadaster" uitzoeken of:

 • de verkoper de rechtmatige eigenaar is
 • het huis en eigenaar vrij van schulden zijn

De prijs voor dit onderzoek is ongeveer € 500,- en dit bedrag is het enige dat normaal gesproken vooruit betaald moet worden aan de advocaat.

Bouwkundig onderzoek huis:
U kunt aan een bouwkundige (politikos michanikos) de opdracht geven om onderzoek te doen naar:

 • de bouwkundige staat van het huis (heeft het werk nodig en hoeveel)
 • bouwkundige legaliteit van het huis (heeft het een bouwvergunning, heeft het een bouwvergunning nodig voor eventuele verbouwing)
 • eventuele aanwezigheid nieuw stadsplan dat van invloed kan zijn op het huis
 • stadsaanzicht: betreft het een monumentaal pand of is er sprake van een beschermd stadsaanzicht in een traditioneel dorpje. Zijn er eventueel subsidies voor een renovatie beschikbaar.
 • controle van afmetingen van het pand (diagram)
Bouwkundig onderzoek land:
U kunt aan een bouwkundige de opdracht geven om onderzoek te doen naar:
 • de afmetingen van het land en de (on)mogelijkheden om een bouwvergunning te krijgen
 • eventuele aanwezigheid stadsplan of uitbreiding stadsgrenzen
 • het gebied van het land: is het militair gebied, bosgrond of archeologisch beschermd gebied
 • aanwezigheid van voorzieningen op of dichtbij het land zoals electriciteit, water en telefoon
Bouwkundig onderzoek zaak:
U moet een bouwkundige onderzoek laten doen of het pand voldoet aan de meest recente eisen om een licentie te kunnen verkrijgen voor uw specifieke bedrijf. Dit geldt voor elk soort bedrijf,van kapsalon, bar tot restaurant. Voor verhuur aan toeristen gelden ook veel vereisten waar het pand aan moet voldoen (EOT keurmerk).

Na het onderzoek:

Pas als alle onderzoeken het gewenste resultaat hebben zult u doorgaan met de aankoop van het vastgoed op Kreta. Mocht het één of ander nog onduidelijk zijn, neem dan zeker contact met ons op. U kunt verder lezen over de aankoop procedure op de pagina "kopen op kreta".

Huis op Kreta - Home at Crete
info@huisopkreta.nl
(0030) 28410 71118